Duyurular
26.11.2018
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Listesi Tashihi Hk.
23.01.2018
2018 Yılı Danışmanlık Ücretleri Hk
03.01.2018
Ön Ödeme (Avans) Mutemet Formu
08.01.2018
2018 Yılında Döner Sermaye Mevzuatı çerçevesinde, Kurum Dışında Eğitim Verme Saat Başı ücretinin Belirlenmesi Hk
08.01.2018
YTÜ Döner Sermaye Araştırma Ve Geliştirme Tasarım Ve Yenilik Projeleri Ile Faaliyetleri Yönergesinde Değişiklik
08.01.2018
Döner Sermaye Gelirleri Dağılım Oranlarının Belirlenmesi
08.01.2018
Döner Sermaye Mevzuatı Çerçevesinde Yapılan ARGE İşlerinin Minumum Ücreti
16.11.2017
DÖSİM İhtiyaç Belgesi Hk.
15.05.2017
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
18.01.2017
2017 Yılı Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı
24.08.2017
2017 Yılı Döner Sermaye Dağılım Oranları
18.01.2017
2017 Yılı Döner Sermaye Kurum Dışı Eğitim Saat Başı Ücret
18.01.2017
Döner Sermaye Mevzuatı çerçevesinde Yapılan ARGE Işlerinin Minumum ücreti
19.01.2017
YTÜ YÖS-2017 Yurtdışı öğrenci Sınav ücreti Hk.
25.11.2016
Döner Sermaye Dağılım Oranları Ile Karara Tekstil Laboratuarı Dağılımı Eklenmesi Hk.
15.11.2016
Döner Sermaye Araştırma Ve Geliştirme Tasarım Ve Yenilik Projeleri Ile Faaliyetleri Yönergesi
19.10.2016
Döner Sermaye Gelirleri Dağılım Oranları Ile İlgili Kararın 8.Maddesinde Değişiklik Yapılması Hk.
14.07.2016
AR-GE, Tasarım Ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri Değerlendirme Formu
07.03.2016
2016 Yılı Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı
07.03.2016
2016 Yılı Döner Sermaye Dağılım Oranları
07.03.2016
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemeler
08.01.2016
2016 Yılı KOSGEB Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı
13.01.2016
2016 Yılı Döner Sermaye Kurum Dışı Eğitim Saat Başı Ücret
09.01.2015
2015 Yılı KOSGEB Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı
09.01.2015
2015 Yılı Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı
03.01.2015
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Hakkında YTÜ Yönetim Kurulu Kararı Ekte Sunulmuştur.
26.03.2014
DÖSİM Müşteri Memnuniyet Anketi.
24.03.2014
Fatura Düzenleme
17.02.2014
Döner Sermaye Gelirlerinin Dağıtımında Alınacak Yönetim Kurulu Kararı Ve Ekleri Hakkında:
25.04.2013
Ek Bütçe Çalışmaları Kapsamında DÖSİM Bütçe Gelir Ve Gider Tablosu Ekte Sunulmuştur.
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Listesi Tashihi Hk.
26.11.2018
İlgili dökümanlar