Döner Sermaye Gelirlerinin Dağıtımında Alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve Ekleri Hakkında:

Uygulama birliği sağlanması amacıyla döner sermaye gelirinin dağılımıyla ilgili örnek karar (1-Döner Sermaye Gelir Dağılımı Örnek Fakülte / Müdürlük Yönetim Kurulu Kararı) ile kararda doldurulması gereken “Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Cetvelinin” hesaplamasında kullanılacak olan “2-DÖSİM B Puanı Hesaplama Cetveli” excel dosyası ve işin mesai saati dışında yapılması durumunda doldurulması gereken “3-Döner Sermaye Mesai Saati Dışı Çalışma Beyanı” ekte sunulmuştur.

Tüm Duyurular