Danışmanlık ücretleri

Döner Sermaye Mevzuatı Çerçevesinde Yapılan İşlerin, Yıllara Göre Danışmanlık Ücretleri İle İlgili Yönetim Kurulu Kararları.