Duyurular

Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Listesi Tashihi Hk 19.03.2019
Döner Sermaye Mesai Saati Dışı Çalışma Beyanı 01.03.2019
Döner Sermaye'den Yapılan İşlerde 2019 Yılı Danışmanlık Ücretleri_hk. 07.01.2019
Döner Sermaye'den Yapılan İşlerde 2019 Yılı Saat Başı Eğitim Verme Ücretlerinin Belirlenmesi hk..pdf 07.01.2019
Döner Sermaye Gelirleri Dağılım Oranlarının Belirlenmesi hk. 07.01.2019
Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelere İlişkin Uyulacak Esaslar hk. 07.01.2019
Döner Sermaye Mevzuatı Çerçevesinde Yapılan ARGE İşlerinin Minumum Ücreti hk. 07.01.2019
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Listesi Tashihi Hk. 26.11.2018
2018 yılı Danışmanlık Ücretleri hk 23.01.2018
2018 yılında Döner Sermaye Mevzuatı çerçevesinde, kurum dışında eğitim verme saat başı ücretinin belirlenmesi hk 08.01.2018
YTÜ Döner Sermaye Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Projeleri ile Faaliyetleri Yönergesinde Değişiklik 08.01.2018
Döner Sermaye Mevzuatı Çerçevesinde Yapılan ARGE İşlerinin Minumum Ücreti 08.01.2018
Döner Sermaye%27'den Yapılan İşlerde 2018 yılı Danışmanlık Ücretleri 08.01.2018
Döner Sermaye Gelirleri Dağılım Oranlarının Belirlenmesi 08.01.2018
DÖSİM İhtiyaç Belgesi Hk. 07.12.2017
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 23.05.2017
YTÜ YÖS-2017 Yurtdışı öğrenci sınav ücreti Hk. 19.01.2017
Döner Sermaye Mevzuatı çerçevesinde yapılan ARGE işlerinin minumum ücreti 18.01.2017
2017 Yılı Döner Sermaye Kurum Dışı Eğitim Saat Başı Ücret 18.01.2017
2017 Yılı Döner Sermaye Dağılım Oranları 18.01.2017
2017 Yılı Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı 18.01.2017
Döner Sermaye Dağılım Oranları ile Karara Tekstil Laboratuarı Dağılımı Eklenmesi Hk. 28.11.2016
Döner Sermaye Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Projeleri ile Faaliyetleri Yönergesi 24.11.2016
Döner Sermaye Gelirleri Dağılım Oranları ile İlgili Kararın 8.Maddesinde Değişiklik Yapılması Hk. 19.10.2016
AR-GE, Tasarım ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri Değerlendirme Formu 14.07.2016
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemeler 07.03.2016
2016 Yılı Döner Sermaye Kurum Dışı Eğitim Saat Başı Ücret 03.02.2016
2016 Yılı Döner Sermaye Dağılım Oranları 03.02.2016
2016 Yılı KOSGEB Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı 22.01.2016
2016 Yılı Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı 22.01.2016
Ön Ödeme (Avans) Mutemet Formu 04.01.2016
2015 Yılı KOSGEB Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı 01.10.2015
2015 Yılı Danışmanlık Ücretleri Yönetim Kurulu Kararı 01.10.2015
DÖSİM Müşteri Memnuniyet Anketi. 26.03.2014
Fatura Düzenleme 24.03.2014
Döner Sermaye Gelirlerinin Dağıtımında Alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve Ekleri Hakkında: 17.02.2014
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Hakkında YTÜ Yönetim Kurulu Kararı Ekte Sunulmuştur. 30.04.2013
Ek Bütçe Çalışmaları Kapsamında DÖSİM Bütçe Gelir ve Gider Tablosu Ekte Sunulmuştur. 25.04.2013
Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Yapılacak İş veya Hizmetlerde Dikkat Edilecek Hususlar 24.04.2013
GÖREV DEĞİŞİMİ VE ATAMA 08.02.2013
İş Avansları 03.08.2011
Tüm Duyurular